FODSLAW EBELTOFT

Nyt fra Foreningen

 

Har du lyst til at gå en tur torsdag formiddag kl 9, kan du møde op på p-pladsen ved Molshallen, Knebel.

Vi går en tur på et par timer i Mols bjerge.

Vil du høre nærmere kan du ringe til Grethe Pedersen tlf. 2220 7271,

eller Birthe Mikkelsen tlf. 6171 731601

 

Referat af generalforsamling i Fodslaw-Ebeltoft,

H.H. Hansensvej, Færgehavnen lørdag den 17. februar 2018 kl. 12.00.

 

ad. 1. Velkomst.

Uffe Vindum bød velkommen, der var mødt 10 til generalforsamlingen.

ad. 2.Valg af dirigent.

Uffe Vindum valgtes til dirigent. Det konstateredes, at dagsorden var rettidig udsendt/på nettet. Mødet var tidligere meddelt og er i overensstemmelse vedtægterne. Anders Andersen blev valgt til referent.

ad. 3. Valg af stemmetæller. Bitten Bøgvad blev valgt.

ad. 4. Bestyrelsens beretning.

Uffe Vindum fremlagde beretningen. Vi er pt. 27 medlemmer. Han roste indsatsen i 2017 med gode vandreture og det var beundringsværdigt at vi mødte trofast op både til motionsture og vandringer. En stor tak til de frivilliges arbejde. Har medlemmerne gode ideer så giv et pip til bestyrelsen. I snit var der 8-9 stykker til motionsturene.

Der var god tilslutning til vandringerne, selv Nytårsvandringen. der ikke var heldig med vejret. Dog druknede den ekstra sommervandring i juli i regn. Vi håber at få medlems-antallet op i 2018 gennem reklame fra vandringer og gennem mund til mund metoden.

I 2018 gennemføres samme program som i 2017. Der satses også på lange ture i forbindelse med de 4 vandringer, da der faktisk kommer mange for at gå 30-40 km. Beretningen godkendtes af fremmødte.

ad. 5 Aflæggelse af regnskab.

Birthe Mikkelsen gennemgik kort regnskabet. Der blev anskaffet et telt til, så der var et lille underskud

484 kr. Vandringerne har derfor givet et overskud. Det reviderede regnskab godkendtes uden bemærkninger.

ad 6. Indkomne forslag.

Ingen, men Birthe foreslog at vi skulle være flere i bestyrelsen. Alle positive men svært med så få medlemmer. Gerne også flere turledere så vi kan komme rundt i hele Syddjurs.

En foreningstur i 2018? Der var ikke andre forslag

ad. 7. Valg af bestyrelse.

A.Formand for 2 år. Uffe Vindum blev genvalgt for en 2-årig periode. S

B.om bestyrelsessuppleant Elly Iversen.

C.Kasserer Birthe Mikkelsen valgt for en 2-årig periode.

.

ad. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Som revisorer valgtes Grethe Petersen og Tove Nørregaard..

ad. 10. Eventuelt.

Elly Iversen står for tilmelding Ladywalk.

Evt.

Arrangement den 10/5. 60 km. med start kl. 5.00/ 48 kl. kl. 07.00. Morgenmad og 3 rastepladser heraf en minirast ved Helgenæs.

Åbent hus kl. 16.00, sidste i mål kl. 18.00 og ølbrygning!.

Mødet afsluttedes kl. 12.45. AA

 

 

Uffe Vindum                          Birthe Mikkelsen           Anders Andersen

 

 

Med venlig hilsen

Anders Andersen

86341501

 

 

Gennemsnit af motionsture i 2018


Vi har haft 46 turer i 2018.

 

Der er mødt 395 vandrere, det er 8,6 pr gang.


Der er gået 383 km ialt, det er 8,3 km pr gang.

 

Gennemsnit af motionsture 2017

 

Vi har haft 46 motions turer i 2017.

 

Der er mødt 381 vandre, det er 8,3 vandre per gang.

 

Der er gået 386 km ialt, det er 8,4 km pr gang.

 

 

Gennemsnit af motionsture vinteren 2016

 

108 km 12 lørdage, det er 9 km/gang

 

98 deltagere 12 lørdage er 8,2 deltagere pr gang, (incl. 2/1)

 

Hvis vi se bort fra 2/1 2016

 

95 km. 11 lørdage er 8,6 km/gang

 

76 deltagere 11 lørdage 6,9 deltagere pr  gang.

 

Fra 2/1 til 30/9 2016 har vi gået 326 km, og været 319 deltagere.

 

Det er 8,4 km. per gang, og 8,2 deltagere per gang.

 

Vi kan også sige at vi har gået 103994 km ialt, på 9 mdr. der venter mere.

 

Motionsturer i 2016

 

Vi har gået 48 motions ture, 408 deltagere 8,5 per gang. 410 km 8,5 per gang